Sòl Urbà Consolidat (SUC) Municipis AMTU

Cartografia consultable amb els polígons de SUC dels municipis AMTU. Font: elaboració pròpia a partir de la classificació del sòl del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)

  • about 4 years ago
  • 571 mapviews
More info

Datasets in use

More from Víctor León Vives